Bedankt!

Hartelijk dank voor uw bijdrage

Mede door uw financiële steun kunnen we het werk onder het Joodse volk doen.

Mocht u onze digitale nieuwsbrief en/of de Israëlbode nog niet ontvangen, meldt u dan aan door uw gegevens hieronder in te vullen.

Aanmelden Israëlbode

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Steun het werk onder het Joodse volk-3
© Auteursrecht - Deputaatschap voor Israël