Doneer

Steun deze jubileumactie met uw gift

Jubileumactie: lesmateriaal voor school in Israël

Jubileumactie 75 jaar staat Israël

Op D.V. 14 mei 2023 is het 75 jaar geleden dat David Ben-Gurion de oprichting van de staat Israël uitriep. Een zichtbaar teken van Gods trouw aan Zijn volk.
Rond dit bijzondere jubileum vragen we uw aandacht voor de jubileumactie om reformatorisch lesmateriaal beschikbaar te maken voor de Makor HaTikvaschool.

Makor HaTikvaschool

De Makor HaTikvah (Bron van hoop) school is de enige school voor kinderen van Messiasbelijdende Joden in Israël. Het is gevestigd in het hartje van Jeruzalem. Het onderwijs van deze school is gebaseerd op Bijbelse waarheid. De school is erkend door de overheid, maar is financieel afhankelijk van giften. De kosten voor dit onderwijs zijn hoog en worden vaak met moeite opgebracht. www.makorhatikvah.org.il/nl

Geef kinderen goed en gefundeerd Bijbels onderwijs!

Deputaatschap voor Israël is in samenwerking met Steunfonds Israël en uitgeverij HaGefen een jubileumactie gestart om reformatorisch lesmateriaal in het Hebreeuws ter beschikking te stellen. Het gaat om de volgende titels:

  • Namen en Feiten deel 1, 2, 3 en 4
  • Leid mij in Uw waarheid, de Heidelbergse Catechismus aan kinderen uitgelegd (H. van Dam)
  • Het Woord gaat voort, verhalen uit de kerkgeschiedenis (H. van Dam)
  • De Christenreis verteld en uitgelegd (A.C.H. van Vuuren)

Per titel is er € 15.000 nodig. Dit wordt besteed aan de vertaal- en correctiekosten en drukkosten. Zo kunnen de boeken kosteloos beschikbaar gesteld worden om tijdens de les te gebruiken.
Wilt u deze actie steunen? Doneer via onderstaande button of maak uw bijdrage over op:
NL10 INGB 0000 3389 52 t.n.v. Deputaatschap voor Israël, o.v.v. Jubileumactie 2023.

Namens de kinderen uit Israël, heel hartelijk dank voor uw steun!

Doneer

Steun deze jubileumactie met uw gift