AFGESNEDEN EN INGEËNT

Preken over Romeinen 9, 10 en 11

8,95

Deze bundel bevat drie preken over Romeinen 9-11:

  • Een afgesneden zaak (Rom. 9:28)
  • Hoe Gods overblijfsel behouden wordt (Rom. 10:13)
  • Gods wondere zorg over Zijn olijfboom (Rom. 11:22-24)

De Heere doet een afgesneden zaak op de aarde. Jood en heiden moeten worden afgesneden van alles wat geen God en geen Christus is. Maar juist in die weg wordt het heil verkregen! De aloude olijfboom van Gods verbond groeit, bloeit en draagt vruchten, en velen worden daarin ingelijfd. Die belofte ligt er voor iedereen die de Naam des Heeren zal aanroepen. Als takken van een wilde olijfboom worden ingeënt in Gods olijfboom, hoeveel te meer zullen de Joden, die natuurlijke takken zijn, ingeënt worden!

Overige informatie:
Auteur: ds. C.J. Meeuse
Formaat: 70 pagina’s
Uitgever: Ripe Publishing
Publicatie jaar: 2014
ISBN: 978-94-91000-55-3