STEMMEN OVER ISRAËL

11,95

Ds. J.M.D. de Heer heeft als (oud-)deputaat in de Israëlbode veel “stemmen” gepubliceerd. Door middel van deze bijdragen laat hij zien dat door de eeuwen heen God Zijn dienstknechten heeft gebruikt als middel in Zijn hand om de beloften die er zijn voor het Joodse volk te verkondigen.

Op verschillende plaatsen en op verrassende wijze hebben stemmen geklonken en zijn na eeuwen nog actueel. Zo heeft ds. A. Hellenbroek kernachtig uitgedrukt: “Israël zal met de bekeerde heidenen ook vredig en gemeenzaam als een volk en kerk verkeren en verenigd zijn. Zo zullen Jood en heiden samen gezegend worden.” Er is verwachting voor het Joodse volk!

Ds. R. Boogaard heeft het als volgt gezegd: “Dat alleen moest al genoeg zijn om ons vurig te doen bidden om de bekering van Israël en uit te doen zien naar de dag dat de Heere met Zijn Geest in dat volk gaat werken.”

Het is de hartelijke wens van het Deputaatschap voor Israël dat deze stemmen uit het verleden ook nu en in de toekomst mogen doorklinken en tot zegen mogen zijn, niet alleen voor het Joodse volk maar voor ons allen.

Overige informatie:

Auteur: ds. J.M.D. de Heer
Formaat: 160 pagina’s
Uitgever: Deputaatschap voor Israël
Publicatie jaar: 2017