TOEKOMST VOOR ISRAËL

Heruitgave

7,95

Dat “vader” Brakel hoge verwachtingen had van de toekomstige bekering van het Joodse volk is bekend. Vooral in het derde deel van zijn “Redelijke Godsdienst” gaat hij hierop in. Reeds in 1967 bracht ds. G.A. Zijderveld een boekje uit met het zesde hoofdstuk uit dat derde deel onder de titel  “Toekomst voor Israël”.  In 2006 volgde de voormalige voorzitter van het Deputaatschap voor Israël, ds. C.J. Meeuse zijn voorbeeld. Hij herschreef dit hoofdstuk in hedendaags Nederlands en bracht het onder dezelfde titel uit.

Wilhelmus à Brakel – en met hem vele Puriteinen – geloofde dat de toekomstige bekering van het Joodse volk een bloeitijd voor de wereldwijde kerk zou inluiden. In dit zesde hoofdstuk gaat hij ook in op de plichten van de kerk uit de heidenen in dit verband. De Heere dient voor Zijn verbondstrouw  verheerlijkt te worden, men mag niet hooggevoelend zijn maar vrezen. Verder moet er medelijden met het Joodse volk zijn, moet men bidden voor hun bekering en met een heilig leven hen tot jaloersheid verwekken. Toenadering moet gezocht worden door een vriendelijk gesprek en hen vanuit het Oude Testament aantonen dat alleen de Messias voor hun zonden kan voldoen.

Zo komen in dit boekje behartenswaardige en voor onze tijd zeer relevante zaken aan de orde. Moge dit boekje de liefde voor Israël verwakkeren en de zaak van Evangelieverkondiging onder het Joodse volk opnieuw onder de aandacht brengen. Het boekje is verkrijgbaar in de boekhandel en bij het Deputaatschap voor Israël. Wanneer u het boekje bij het deputaatschap aanschaft, steunt u daarbij ook het werk onder het Joodse volk.

Overige informatie:
Auteur: W. à Brakel
Formaat: 28 pagina’s
Uitgever: De Banier
Publicatie jaar: 2016
ISBN: 978-94-02902-65-5