Terugkijken themaochtend

‘Het oude verbond was goed, het nieuwe is beter’

Sprekers: ds. A. Schot en ds. D. de Wit
(gehouden op 29 oktober 2022)

Steun ons werk

Scan de QR code en maak uw gift over

Themaochtend

Of maak uw gift over op:
NL10 INGB 0000 3389 52

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wilt u boeken, Israëlproducten of kaarten bestellen, dan kan dit via de webshops:
israelwinkeltjenunspeet.nl
fotokaartisrael.nl

Jongerenbijeenkomst 2-12
Israeldag_liggend