Algemeen

Algemene informatie over het Deputaatschap voor Israël

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET DEPUTAATSCHAP 

Het werk van het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten is ontstaan naar aanleiding van het rapport van een onderzoekscommissie van de Generale Synode van 1992. In 1993 is een sectie Israël ingesteld die onder het Deputaatschap voor de Zending viel. Enkele jaren daarna bleek dat het werk onder Israël een te specifiek karakter had om goed onder het Deputaatschap van de Zending te kunnen functioneren. Daarom werd tijdens de zitting van de Generale Synode van september 1995 het zelfstandige Deputaatschap voor Israël ingesteld. 

De definitieve naam en het mandaat zijn vastgesteld op de vervolgzitting van de Generale Synode op woensdag 10 januari 1996, te weten: Deputaatschap voor Israël.

Het mandaat voor het deputaatschap bestaat uit de volgende punten: 

  • Voortgaande bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk. 
  • Het verkondigen van het Evangelie onder het volk Israël. 
  • Het wekken van liefde tot het volk Israël binnen onze gemeenten, het stimuleren van belangstelling voor onze kerkelijke opdracht en het bestrijden van antisemitisme vanuit christelijk perspectief. 
  • Hulpverlening aan Joodse mensen in Israël en daarbuiten.

In de afgelopen 25 jaar is er veel gebeurd. Opmerkelijk is het hoe snel het Israëlwerk ingang heeft gevonden. Tijdens een synodezitting in 2006 merkte de preses, ds. J.J. van Eckeveld, op dat het werk onder Israël een vaste plaats in de gemeenten gekregen heeft en dat de vervangingsleer voorbij is.
De  brede steun blijkt onder meer uit de collecten die in vrijwel alle gemeenten gehouden worden. De jaarlijkse thema- en vrouwenochtenden en Israëldagen worden door steeds meer mensen bezocht. 

Ongetwijfeld heeft het feit dat het werk onder Israël een duidelijke Bijbelse basis heeft, en bovendien door vele van de onder ons gerespecteerde vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie hartelijk aangeprezen werd, daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.

Maar ook in de uitvoering van het werk is het nodige gebeurd. In 1998 kon een algemeen secretaris benoemd worden. Begin 2000 werd hij opgevolgd door de huidige functionaris.

In 2004 werd een medewerker voor Israël benoemd, die in 2019 als predikant namens onze gemeenten uitgezonden werd naar Israël. Van 2005 tot 2010 werkte Iz. van Rijssel voor het deputaatschap in Oekraïne. 

Op het thuisfront wordt aandacht voor het werk gevraagd, bijvoorbeeld via de Israëlbode die vijf keer per jaar verschijnt. Ook worden er voorlichtingen en lezingen verzorgd op gemeente-avonden en op scholen. Het wekken van liefde voor Israël en het bestrijden van antisemitisme is een belangrijk onderdeel van de taak van het deputaatschap.
Speciaal voor het onderwijs is een interessante website ontworpen:
www.onderwijsenisrael.nl 

Samenstelling Deputaatschap

Ds. H.E.P. Fortuyn

Medewerkers kantoor

Foto Ernst

Steun het werk onder het Joodse volk-3