Doneer

Steun dit project met uw gaven

VERTAALPROJECTEN

Vertaalprojecten

In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal verspreid. De verspreiding van de lectuur gebeurt door de plaatselijke Joodschristelijke gemeente en tijdens (lectuur)seminars in Zhytomir (Oekraïne) en Chisinau (Moldavië), Ook wordt deze lectuur uitgedeeld in ziekenhuizen in Zhytomir. Omdat de mensen vaak weinig te besteden hebben, worden deze boeken kosteloos uitgedeeld.
In Israël worden deze boeken uitgedeeld onder gemeenteleden. Ook zijn ze te koop bij uitgeverij HaGefen (Kanot) 

Voor de Hebreeuwse uitgaven werken we samen met de uitgeverij HaGefen. Directeur ds. David Zadok is een Messiasbelijdende Jood. De naam HaGefen betekent Wijnrank”. Het uitzien is dat door het lezen van de gereformeerde lectuur het vruchten van geloof in de Messias en bekering mogen voortbrengen. 

De Russische vertalingen worden verzorgd en uitgegeven door Tulip, gevestigd in Odessa (Oekraïne).  

Het vertalen van boeken is een nauwkeurig werk en vraagt veel tijd. Een vertaler en een redacteur maken de vertaling, overleggen met de scribent en maken daarna het boek gereed voor de druk.  

De volgende vertaalprojecten zijn momenteel in volle gang: 

Hebreeuws: 

  • Orde des heils (ds. A. Schot)
  • Heidelbergse Catechismus
  • Namen & Feiten, deel 1, 2, 3 en 4
  • Leid mij in Uw waarheid, de Heidelbergse Catechismus aan kinderen uitgelegd (H. van Dam)
  • From Christ to Constantine. Een boek over de vroege kerkgeschiedenis (M.A. Smith)
  • Toen de hemel openging. De openbaring aan Johannes op Patmos (ds. C.J. Meeuse)
  • Christenreis, verteld en uitgelegd (A.C.H. van Vuuren)

Hongaars:

  • Man van smarten, Jesaja 52: 13 – 53: 12 (ds. A. Schot)

Oekraïens:

  • Uit de serie ‘Vertellingen bij de Bijbel’ van ds. C.J. Meeuse de deeltjes: Als een lam geslacht & Opgestaan uit de dood

Steun het werk onder het Joodse volk-3