Delitzschvertaling Geef het Woord terug” 

Er is in Israël behoefte aan een betrouwbare en verstaanbare vertaling van het Nieuwe Testament. De moderne vertaling van het Nieuwe Testament uit de jaren zestig van de twintigste eeuw is gebaseerd op de minder betrouwbare Kritische Tekst en bevat veel onvolkomenheden. 

De Delitzschvertaling is een betrouwbare vertaling van de hand van dr. Franz Delitzsch (1813–1890), een beroemd Luthers theoloog en taalkundige. Deze vertaling is gebaseerd op de zogenaamde Textus Receptus, de grondtekst die ook bij de Statenvertaling is gebruikt. 

Een van de redenen waarom dit project ter hand genomen is betreft de verouderde taal van de Delitzschvertaling. Delitzsch gebruikte bij zijn vertaling het oude Hebreeuws van het Oude Testament. Dat is voor een moderne Israëli, die Ivriet spreekt, moeilijk te begrijpen.  

Sommige woorden uit Delitzsch’ vertaling zijn in het Ivriet niet meer gangbaar of hebben een andere betekenis gekregen. Het revisieteam wil dicht bij de oorspronkelijke Delitzschvertaling blijven, maar de leesbaarheid ervan voor Israëli’s van nu vergroten. Ook wordt gekeken waar de vertaling dichter bij de grondtekst kan aansluiten.  

Een ander aandachtspunt is aansluiting op het verheven taalkleed van het Oude Testament, zodat beide Testamenten ook qua klankkleur als een eenheid ervaren zullen worden. 

De revisie wordt uitgevoerd door de Trinitarian Bible Society (TBS). Zij zijn niet in staat om dit project te financieren. Daarom hebben de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), het Deputaatschap voor Israël en het Steunfonds Israël Isaac da Costa (IdC) de handen ineengeslagen om dit project financieel te ondersteunen.  

Giften zijn van harte welkom op de speciale IBAN van het project:
NL70 RABO 0321 7073 46