Doneer

Steun dit project met uw gaven

EVANGELIEVERKONDIGING OOST-EUROPA

Gemeente Beit Emed, Oekraïne

Huis van waarheid” is de betekenis van de Hebreeuwse naam Beit Emet. De gemeente van predikant Arkadiy Margulis heeft in de afgelopen twintig jaar van haar bestaan geprobeerd om de waarheid van Gods Woord, het Evangelie van de gekruisigde Christus, onder Joden en niet-Joden te brengen. De gemeente telt ruim honderd leden. 

Een jaar na de start van de gemeente kwamen vertegenwoordigers van het deputaatschap in contact met ds. Margulis. In een koffiehuis aan de Jaffastraat in Jeruzalem werd voor het eerst met elkaar kennisgemaakt. Daarna volgden vele bezoeken aan Zhytomir en werden enkele langjarige samenwerkingsprojecten uitgevoerd. Te denken valt aan het gaarkeukenwerk, de bouw van de kerk annex gaarkeuken in Zhytomir, het medische hulpverleningswerk van de SOEGG en het theologische onderwijs dat aan de gemeente gegeven mocht worden. De laatste acht jaar gebeurt dat door middel van afstandsonderwijs door het zogenaamde Reformed Theological Seminary, dat door het deputaatschap is opgezet. 

Aan de gemeente Beit Emetis ook een  liefdadigheidsstichting verbonden met de naam Broodhuis” waarvan ds. Margulis directeur is. Deze stichting coördineert het gaarkeukenproject, maar beheert ook het multifunctionele kerkgebouw. Naast de kerkzaal heeft dit gebouw ook gastenverblijven en is er een gaarkeuken met eetzaal. Achter het gebouw is de ruimte waar iedere week jeugdvereniging en zondagschool gehouden wordt. Dit gebouw is met steun uit Nederland gebouwd. 

Toerusting in Oost-Europa via afstandsonderwijs 

Door middel van ons eigen lessysteem Reformed Theological Seminary (RTS) ontvangen de deelnemers onderwijs en verdiepen zij hun kennis in de gereformeerde leer. Door middel van een lesprogramma dat via internet door ons wordt aangeboden en seminars ter plaatse volgen de voorgangers een zesjarige studie theologie. Zo verdiepen ze zich onder anderen in Calvijn, Boston, Watson en ook in geschriften van onze predikanten toegespitst op het Joodse volk. 

Drie keer per jaar wordt er in het kader van deze cursus een plenaire bijeenkomst georganiseerd in Zhytomir, een stad in het noordwesten van Oekraïne, waarbij de docenten (steeds 2 vanuit het deputaatschap) en coördinatoren (enkele oud-studenten die eerder de RTS volgden) aanwezig zijn. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kerkgebouw van de gemeente Beit Emet. Tijdens dit bezoek  worden lessen gegeven en vinden er overhoringen plaats over dat wat tijdens de internetlessen aan de orde is geweest.  

De studenten van deze seminars zijn voorgangers en ouderlingen. Het is bijzonder om te merken dat de prediking en het gebed van de voorgangers die dit onderwijs mochten volgen, meer diepgang krijgt.  

Een keer per jaar worden ook de oud-studenten uitgenodigd om de bijeenkomst in Zhytomir bij te wonen en worden zij gekoppeld aan een nieuwe student, zodat ze elkaar kunnen helpen. De toerusting wordt volledig gefinancierd door het deputaatschap.  

Steun het werk onder het Joodse volk-3