Werkgebieden

Hier vind u meer informatie over de verschillende projecten

Doneer

Steun ons werk met uw gaven

EVANGELIEVERKONDIGING

Het doel van ons werk is om het Joodse volk bekend te maken met het Evangelie. Dit is onze Bijbelse en kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk. Door persoonlijke contacten proberen we hen erop te wijzen dat de Schrift vervuld is en de Messias gekomen is, maar dat Hij ook in onze harten geopenbaard moet worden.

Het is ons uitzien dat naast de contacten met de Messiasbelijdende gemeenten in Israël en Oost-Europa ook een gemeente mag ontstaan in Hongarije.

Daarnaast heeft ook de toerusting van ambtsdragers in de gereformeerde leer een belangrijke plaats in ons werk. Dit wordt op verschillende manieren vormgegeven, zoals door persoonlijk onderwijs aan de ambtsdragers in de jonge gemeente Nechama in Nof HaGalil (Nazareth-Illit).
Maar ook via afstandsonderwijs in Oost-Europa.

Zo mag de Evangelieverkondiging en het toerusten van ambtsdragers samengaan.
Deze opleidingen worden geheel door het deputaatschap gefinancierd.

Voor meer informatie per werkgebied:

LECTUURVERSPREIDING

Bijbel- en lectuurverspreiding is altijd een belangrijk onderdeel van het werk van het deputaatschap geweest. In het verleden zijn via allerlei kanalen veel Bijbels verspreid in Israël. En dit gebeurt nog.
Momenteel werken we ook mee aan de revisie van de 19e eeuwse Delitzschvertaling: een betrouwbare vertaling van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws.
Ook kinderboeken, meditatieve boeken, dogmatische werken en Bijbelverklaringen worden vertaald, gedrukt en verspreid. Het verspreiden van Bijbels en boeken is een belangrijk onderdeel dat hoort bij Evangelieverkondiging.

Naast het verspreiden van gedrukte boeken is het deputaatschap ook nauw betrokken bij digitaal lectuurwerk.
Een speciaal hiervoor ingerichte website met meer dan 340 verschillende titels in 13 talen geeft een groot aanbod met gereformeerde lectuur: bibleandbookministry.com
De website heeft een overzichtelijk menu, en biedt de lezer gratis pdf’s en e-books aan in verschillende categorieën, zoals theologisch, meditatief, kerkgeschiedenis, christelijk leven en Bijbelverhalen.

Voor meer informatie over lectuurwerk:

HULPVERLENING

Zowel in Oost-Europa als in Israël is veel armoede, vooral onder kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een beperking en (ex-)verslaafden. Door middel van hulpverlening bieden we een helpende hand.
U kunt hierbij denken aan het gaarkeukenproject in Oost-Europa, waar maaltijden uitgedeeld worden. Daarbij gaat ook Gods Woord open.

Ook in Israël wordt diaconale hulp gegeven. Veel Joden die geëmigreerd zijn naar Israël leven in armoede. Zij worden door de staat nauwelijks onderhouden. Het levensonderhoud in Israël is duur; voor de doorsnee burger geldt dat om financieel rond te kunnen komen de man én de vrouw een fulltimebaan moet hebben.

Voor meer informatie per werkgebied:

Steun het werk onder het Joodse volk-3