Doneer

Steun dit project met uw gaven

DIGITAAL LECTUURWERK

Digitaal Lectuurproject 

In het voorjaar van 2019 is de website bibleandbookministry.com online gegaan. Op dit platform staan 340 e-books en traktaten in dertien talen, die gratis gedownload kunnen worden. De verantwoordelijkheid ligt bij een commissie vanuit de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Evangelisatie, Israël en Zending. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen deputaatschappen. 

Deze website heeft als doel een overzicht te geven van gereformeerde lectuur die door Woordverkondigende deputaatschappen binnen de Gereformeerde Gemeenten is vertaald. Het materiaal is momenteel beschikbaar in dertien talen: Albanees, Arabisch, Bengaals, Engels, Gujarati, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Russisch, Spaans, Tamil en Telugu.  

Op de website staan werken van (nadere) reformatoren, bijvoorbeeld W. à Brakel en Comrie, en puriteinse schrijvers, zoals Alleine, Bunyan, M’Cheyne, Ryle en Watson. Ook zijn uitgaven van hedendaagse auteurs opgenomen. 

De website is een bron/bibliotheek van gereformeerde lectuur. Het is de bedoeling om kernzaken van het christelijk geloof laagdrempelig onder de aandacht te brengen bij diverse doelgroepen, zoals kinderen (kinderbijbels en catechismus voor kinderen), volwassenen en voorgangers (preken over Heidelbergse Catechismus, commentaren). Op de website staan dan ook uitgaven over de heilsorde, de vijf punten van het calvinisme, en de drie g’s (geloof, gebod, gebed). 

Gerelateerde projecten
Meer informatie
Steun het werk onder het Joodse volk-3