Doneer

Steun dit project met uw gaven

VERTAALDE UITGAVEN

Vertaalde uitgaven

In de achterliggende jaren zijn verschillende boeken vertaald in diverse talen.
Veel van deze boeken zijn uitgedeeld. Wij weten niet precies in welke handen ze ontvangen zijn, maar de Heere weet het wel. Het is ons uitzien dat Hij dit werk bekroond met Zijn zegen tot de eer van Zijn Naam!

Hieronder vindt u een selectie van enige uitgaven.

Russisch

Het lied van Gods pelgrims – ds. J. van Haaren
Een meditatiebundel over Psalm 84.

Man van smarten – ds. A. Schot
Een prekenbundel over Jesaja 52: 13 – 53: 12.

Leer mij uw wet – H. van Dam 
Een leerzame uitgave, speciaal geschreven voor jongeren. 

Heidelbergse Catechismus
Deze wordt onder andere gebruikt bij de seminars.

Gebedsgestalten – ds. F. Bakker 
Een bekend boek over het gebed.

Het ABC des geloofs – dr. A. Comrie 
In dit boek wordt toelichting gegeven op de benamingen van het zaligmakend geloof in alfabetische volgorde.

Institutie van Calvijn 
De Institutie was al in het Russisch beschikbaar. Het deputaatschap heeft een cursus over de Institutie vertaald in het Russisch. Deze wordt gebruikt bij het afstandsonderwijs. 

Israëls verwachting – Isaac da Costa
Bijbels dagboek.

Orde des heils – ds. A. Schot
De gulden keten van het heil.

Hebreeuws

De Man van smarten – ds. A. Schot
Een prekenbundel over Jesaja 52: 13 – 53: 12.

Matthew Henry’s commentaar op de Bijbel
In mei 2012 kwam de Hebreeuwse vertaling van het Johannesevangelie uit. Enkele jaren later, in oktober 2016, verscheen het eerste deel van het Psalmencommentaar (Ps. 1–72). In juni 2020 volgden de andere hoofdstukken (Ps. 73–150). 

Leer mij uw wet – H. van Dam 
Deze leerzame uitgave, speciaal geschreven voor jongeren, met illustraties is in 2014 verschenen.

Vertellingen bij de Bijbel – ds. C.J. Meeuse
In vele talen zijn deze vertellingen bij de Bijbel intussen verschenen en worden wereldwijd gelezen. In het Hebreeuws zijn de volgende deeltjes verschenen: Van achter de schapen, David is koning, Ruth – de Moabitische en Esther, Jona en de Ninevieten

Heidelbergse Catechismus
Is in 2009 in het Hebreeuws onder de naam “Uw enige troost” verschenen. Deze uitgave is belangrijk studiemateriaal binnen de gemeente Nechama in Nof HaGalil.

Het levenslied van Robert – M.H. Karels-Meeuse
Een korte beschrijving van het leven van Robert MCheyne, geschreven voor kinderen.

Het Woord gaat voort – H. van Dam
Dit zijn verhalen uit de kerkgeschiedenis

Basket of fragments – Rober Murray M’Cheyne

Arabisch

Vertellingen bij de Bijbel – ds. C.J. Meeuse
Voor de Arabischsprekende kinderen (en hun ouders) zijn uitgegeven: De eerste mensen, De belofte voor Abraham, Wonderlijke dromen – het leven van Jozef, Een Kind is ons geboren – de geboorte van de Heere Jezus en Als een lam geslacht – het lijden van de Heere Jezus.

De Christen- en Christinnereis & De Heilige oorlog – John Bunyan
Deze bekende boeken van de Engelse predikant John Bunyan zijn door een Arabisch dominee vanuit een oude Arabische druk opnieuw in deze taal overgezet. Daarbij zijn ook illustraties opgenomen van Rino Visser.

Op leven en dood – Evert Barten
Bostons ‘De viervoudige staat’ uitgelegd.
Nog altijd wordt De viervoudige staat van Thomas Boston (1676-1732) gewaardeerd als een van de belangrijkste theologische werken. Het is een bijzonder leerzaam boek over de staten van de mens: in het paradijs, in de val,
in de wedergeboorte en in de hemel of de hel.

Hongaars

Life of rabbi Duncan – David Brown
Levensbeschrijving van rabbijn Duncan

Oekraïens

Vertelling bij de Bijbel – ds. C.J. Meeuse
Verschillende deeltjes zijn vertaald en uitgegeven: God zorgt voor Job, Een Kind is ons geboren.

Steun het werk onder het Joodse volk-3