Gemeenten

Wat u kunt doen als kerkelijke gemeente voor het Deputaatschap voor Israël

Hoe kunt u als gemeente betrokken zijn bij het werk onder de beminden om der vaderen wil”?

Het deputaatschap doet dit werk onder het Joodse volk namens de Gereformeerde Gemeenten. Uw betrokkenheid is voor ons van grote waarde. Daarom geven we vijf keer per jaar de Israëlbode uit, waarin we alle gemeenteleden van de Gereformeerde Gemeenten op de hoogte brengen van de voortgang van het werk en bezinnende artikelen publiceren.

De inkomsten voor dit werk komen voor een groot deel vanuit de gemeenten, via collecten en opbrengsten van allerlei activiteiten die georganiseerd worden.

Hoe kunt u als gemeente bijdragen?

  • Organiseer een Israëlavond en nodig ons uit voor een lezing of presentatie
  • Beleg een Israëldienst en nodig een van de deputaat-predikanten hiervoor uit
  • Neem het Deputaatschap voor Israël op in uw collecterooster
  • Overleg met de plaatselijke kerkenraad over het instellen van een Israëlcommissie, die binnen de gemeente allerlei activiteiten organiseert en de betrokkenheid vergroot.

Naast deze zaken vragen we om uw gebed (ambtelijk en persoonlijk) voor het werk wat in Israël en Oost-Europa verricht mag worden.

Bidt om den vrede van Jeruzalem; wél moeten zij varen die u beminnen (Ps. 122:6).

Hoe kunt u nog meer helpen?
Steun het werk onder het Joodse volk-3