Doneer

Steun dit project met uw gaven

HULPVERLENING ISRAËL

Hulpverlening

Het levensonderhoud in Israël is duur; voor de doorsnee burger geldt dat om financieel rond te kunnen komen, de man én de vrouw een fulltimebaan moet hebben.

Van over de hele wereld zijn veel Joden teruggekeerd naar Israël. Zij leven vaak in armoede, doordat zij nauwelijks of geen pensioen hebben opgebouwd. Vooral in de plaats Nof  HaGalil (voorheen Nazareth), waar ook de gemeente Nechama gevestigd is, wonen veel Joden die teruggekomen zijn naar het land van hun voorouders.

Via de gemeente Nechama verleent het deputaatschap hulp aan mensen in moeilijke situaties. Nof haGalil heeft door de geringe werkgelegenheid zeer veel bejaarden en gehandicapten als inwoners. Er is veel eenzaamheid en armoede onder deze bevolkingsgroep. Nof haGalil heeft zelfs, vanwege alle bejaarden, het hoogste sterftecijfer van heel Israël.

Balalaika en Yad Nechama
De diaken van de gemeente Nechama is benoemd als coördinator voor het beit-café Balalaika en de tweedehandskledingwinkel Yad Nechama (Hand van troost), naast zijn verschillende studies (cursus Hebreeuws, Engels en Theologie).

Yad Nechama voorziet in een behoefte om de minderbedeelden van goede kleding te voorzien. De bevolking in Nof haGalil bestaat voornamelijk uit immigranten. Velen hebben de weg gevonden naar Yad Nechama. We zijn erg blij dat een aantal kledingzaken uit Nederland en vrouwenverenigingen uit Nederland, Canada en Amerika kleding sturen naar dit project. Dankzij de goede kwaliteit kleding is de klantenkring intussen zeer divers geworden, van hoog opgeleid tot eenvoudig. De beheerder van de winkel heeft de gave om openhartig te spreken over het Ene nodige.

De vrouw van de diaken staat in het beit-café Balalaika, dat zich naast Yad Nechama bevindt. Veel mensen hebben de weg gevonden om even bij haar aan te komen voor een kopje koffie, thee, een broodje of een crèpe. En natuurlijk om even op verhaal te komen. Er is veel eenzaamheid onder de mensen, sommigen lijden door trauma’s uit hun verleden. We kunnen ons niet goed indenken hoe erg de gevolgen zijn van de Holocaust, ook onder de tweede generatie. Velen lopen met wonden.

De kosten voor de tweedehands kledingwinkel worden gedragen door Ezra for Israel, de nevenstichting van het deputaatschap in Noord-Amerika.

Ebenezer Home
In de noordelijke stad Haifa ligt het verzorgingshuis Ebenezer Home, het enige christelijke zorgcentrum voor ouderen in Israël.
Dit huis biedt een vertrouwde leefomgeving voor Messiasbelijdende Joden en Arabieren in eigen sfeer. De ouderen zijn vaak eenzaam, maar hier ontvangen ze een uitstekende zorg die met liefde wordt gegeven. Er wonen ruim 30 personen, waaronder 9 overlevenden van de Holocaust.
De overheid betaalt slechts een klein deel van de zorgkosten. Daarom is het tehuis afhankelijk van hulp van buitenaf. Het deputaatschap ondersteunt dit huis al vele jaren.

In de komende jaren zal er een ingrijpende verbouwing plaatsvinden en zal het bejaardentehuis uitgebreid worden met schuilkelders. Of mogelijk krijgt dit gebouw een andere functie en wordt er in de omgeving een nieuw tehuis gebouwd.

Makor HaTikvahschool
In het centrum van het nieuwe gedeelte van de stad Jeruzalem staat de Makor HaTikvaschool, opgericht door Messiasbelijdende Joden. Het is een school voor basis- en middelbaar onderwijs. Het onderwijs is gegrond op Gods Woord. In tegenstelling tot andere scholen in Israël, die door de overheid betaald worden, moeten de ouders van de leerlingen van deze school zelf het onderwijs betalen. De school is enkele jaren geleden wel door de staat erkend. Het lessysteem voldoet aan de eisen van de Israëlische onderwijsinspectie. Er zijn 9 klassen, voor de leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Om de kinderen van Messiasbelijdende families die buiten Jeruzalem wonen toch naar deze school te laten gaan, worden er schoolbussen ingezet. De kosten hiervoor zijn hoog.

Op de school zitten veel kinderen van immigranten. Ze komen uit een ander land, met andere gewoonten en een andere taal. Het is erg belangrijk voor hen om goed te integreren in de Israëlische samenleving. Daarvoor moeten ze ook Joodse feesten en rituelen kennen en Hebreeuws leren, dat een erg moeilijke taal is.

Het bijzondere aan deze school is, dat alle leerkrachten geloven dat de Heere Jezus de Messias is. Dat maakt deze school uniek!
Maandelijks kost het de school veel moeite om alle rekeningen en salarissen te betalen. Deze school heeft onze steun en gebed hard nodig.

Het deputaatschap ondersteunt dit project jaarlijks met € 5.000. Door uw financiële steun helpt u mee dat de kinderen op déze school onderwezen kunnen worden!

Be’ad Chaim
De abortuspraktijk in Israël is schokkend en doet niet veel onder voor die in Nederland. Circa 20.000 kinderen worden jaarlijks in de moederschoot gedood. De Israëlische prolife organisatie Be’ad Chaim geeft voorlichting en helpt vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Vervolgens probeert men ook de moeders praktische steun te geven bij de verzorging van hun baby, met voeding, kleding, luiers etc. Mensen uit allerlei lagen van de bevolking worden geholpen. Daar waar mogelijk wordt ook het evangelie gedeeld. Deze Messiasbelijdende organisatie heeft meerdere vestigingen in het land.

Het deputaatschap steunt deze organisatie al vele jaren in hun belangrijke werk.

Steun het werk onder het Joodse volk-3