Project: lesmateriaal in Israël

Makor HaTikvahschool

De Makor HaTikvah (Bron van hoop) school is de enige school voor kinderen van Messiasbelijdende Joden in Israël. Het is gevestigd in het hartje van Jeruzalem. Het onderwijs van deze school is gebaseerd op Bijbelse waarheid. De school is erkend door de overheid, maar is financieel afhankelijk van giften. De kosten voor dit onderwijs zijn hoog en worden vaak met moeite opgebracht. www.makorhatikvah.org.il/nl

Geef kinderen goed en gefundeerd Bijbels onderwijs!

Deputaatschap voor Israël is in samenwerking met Steunfonds Israël en uitgeverij HaGefen een project gestart om reformatorisch lesmateriaal in het Hebreeuws ter beschikking te stellen. Het gaat om de volgende titels:

  • Namen en Feiten deel 1, 2, 3 en 4
  • Leid mij in Uw waarheid, de Heidelbergse Catechismus aan kinderen uitgelegd (H. van Dam)
  • Het Woord gaat voort, verhalen uit de kerkgeschiedenis (H. van Dam)
  • De Christenreis verteld en uitgelegd (A.C.H. van Vuuren)

Per titel is er € 15.000 nodig. Dit wordt besteed aan de vertaal- en correctiekosten en drukkosten. Zo kunnen de boeken kosteloos beschikbaar gesteld worden om tijdens de les te gebruiken.
Wilt u dit project steunen? Doneer via onderstaande button of maak uw bijdrage over op:
NL10 INGB 0000 3389 52 t.n.v. Deputaatschap voor Israël, o.v.v. Makor HaTikvahschool.

Namens de kinderen uit Israël, heel hartelijk dank voor uw steun!

Doneer

Steun dit project met uw gift