Doneer

Steun dit project met uw gaven

EVANGELIEVERKONDIGING HONGARIJE

Budapest

Al vele jaren onderhoudt het Deputaatschap voor Israël goede contacten met ds. Imre Zöld, predikant van de Hongaars Gereformeerde Kerk, tot voor kort in Roemenië. Hij is erg begaan met de Evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Van 2008 tot 2019 reisde hij iedere maand vanuit Roemenië een week naar Budapest. In deze grote stad leeft een grote Joodse gemeenschap van ongeveer 100.000 Joden. Zijn doel is om persoonlijk contact op te bouwen met deze mensen om zo onder hen het Evangelie te verspreiden. Tevens probeert hij in zijn eigen kerkgenootschap –de Hongaars Gereformeerde Kerk– de bezinning rond de noodzaak van Evangelieverkondiging onder Israël te stimuleren.

Op zondag 17 november 2019 is ds. I.L. Zöld en zijn gezin tijdens een eredienst, in een plaatselijke gemeente van de Hongaars Gereformeerde Kerk in Budapest, uitgezonden voor het werk onder de Joden in de Hongaarse hoofdstad. Dit was een bijzondere dag voor hem en zijn gezin, maar ook voor het deputaatschap. Ds. Zöld heeft zich met zijn gezin –vader Imre, moeder Noemi en de kinderen Vera, Dora, Aaron en Kata– in Budapest gevestigd, waar hij voltijds onder de Joden werkt. Ds. Zöld vindt een persoonlijke benadering, als het  gaat om Evangelieverkondiging onder   Israël, erg belangrijk. Gods Woord leert ons hoe de Heere Jezus Zijn discipelen, wanneer Hij ze  twee aan twee  uitzendt, opdraagt om in alle plaatsen te zoeken naar een zoon des vredes en dan  het Evangelie des vredes te  brengen.

De financiën voor dit project worden voor het grootste deel bekostigd door het Deputaatschap voor Israël.

Het werk dat ds. Zöld met zijn gezin mag doen in deze grote stad, bevelen we u van harte aan in uw gebeden. Mogen we u ook vragen dit project financieel te ondersteunen?

Steun het werk onder het Joodse volk-3