Onnaspeurlijke wegen

Ik woonde onlangs een gebedsbijeenkomst bij in de plaatselijke kerk in Budapest. Enkele leden van deze gebedsgroep zijn de steunpilaren van de Bethany Group. Bethany Group is een opwekkingsbeweging in Hongarije, die in Transsylvanië ‘Christ and Ecclesia’ (Christus en de Kerk) wordt genoemd.

Evangelieverkondiging onder het Joodse volk is altijd belangrijk geweest voor de CE-beweging. De leiders van CE moedigen de leden aan om elke dag te bidden voor het uitverkoren volk van God, en we bidden op maandagmiddag regelmatig ook voor mijn bediening.

Heni (niet de echte naam) kwam op de gebedsbijeenkomst naar me toe en gaf me een boek dat is uitgegeven door Koinonia Edition House. In het boek staan zeventig verhalen van ds. Ferenc Visky, een Hongaarse gereformeerde predikant die vervolgd werd in de tijd van het communisme in Roemenië. Hij zat in de gevangenis met Richard Wurmbrand, die Joods was maar luthers predikant werd en veel heeft geleden om Christus’ wil.

Heni zei: „Ik bid voor uw werk en ik wil u dit boek graag geven. Misschien kunt u het aan een van uw Joodse vrienden geven.” Toen ik de volgende dag in het boek zat te lezen, besefte ik dat het veel voor me kan betekenen.

Ik ontmoette de volgende dag Ildi (niet haar echte naam). Ik weet van haar dat ze heel gevoelig is voor verhalen over het lijden van onschuldige mensen. Ze is haar familie in Auschwitz kwijtgeraakt. Ik zei: „Kijk, ik heb een boek over hoe christenen in de gevangenis leefden.” Ik vertelde niet dat ds. Wurmbrand Joods was.

Ze belde me een paar dagen later en vroeg me bij haar thuis te komen om door te praten over enkele dingen die in het boek genoemd worden. Ik aarzelde, want we leven in coronatijd. Het zou gevaarlijk kunnen zijn om op bezoek te gaan bij iemand die in de zeventig is. Ze was vastbesloten: „Kom alstublieft.”

Toen ik bij haar thuis kwam, zag ik dat het boek op een tafel openlag, en dat het vol gele notitieblaadjes zat. Ze was diep geraakt door de boodschap van de verhalen, vooral door het feit dat Wurmbrand, een Jood, gevangen zat vanwege zijn geloof in Christus. We begonnen te praten over de notities die ze bij het boek had gemaakt. Het was verbazend om te zien hoe open en ontvankelijk ze was. Sinds die tijd ontmoeten we elkaar elke week twee uur lang en bestuderen we samen de Bijbel. Bid voor haar.

„Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!” (Rom. 11:33). De bovengenoemde predikanten beijverden zich voor de zaligheid van het Joodse volk, maar ze zijn reeds overleden. Een godvrezende vrouw die bidt voor de Joden in Budapest leest een boek, zij wordt door God gedrongen het boek aan mij te geven, ik geef het aan mijn Joodse vriendin en door deze verhalen opent God vele mogelijkheden om het evangelie door te geven, en ze staat heel open voor het evangelie. Ik sta er gewoon versteld van dat verschillende generaties, verschillende landen, verschillende volken, mensen die elkaar tevoren niet kenden op een onnaspeurlijke manier samenkomen omwille van de verbreiding van het evangelie. Hij zit op de troon!

Ik moedig u aan om standvastig te blijven in Gods weg. Bid voor elkaar.

Ds. I.L. Zöld

Uit: Israëlbode maart 2021