Evangelie

Het verkondigen van het Evangelie onder het Joodse volk in Israël,  Hongarije en Oost-Europa

Lectuur

Het vertalen en verspreiden van Bijbels en gereformeerde lectuur onder het Joodse volk

Hulpverlening

Hulpverlening in samenwerking
met lokale
Messiasbelijdende gemeenten

Deputaatschap voor Israël

Het Deputaatschap voor Israël zet zich in voor het Joodse volk,
om hen te bereiken met het Evangelie en om hulp te bieden.
Op deze website leest u meer over onze drijfveren, werkzaamheden en geschiedenis.
We wensen u veel leesgenoegen en dat dit verbondenheid geeft met ons werk!
Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Eerstvolgende activiteit

Geen evenementen gevonden!
Jubileumboek

Een rijk geïllustreerd boek met 25 jaar geschiedenis van het werk onder het Joodse volk vanuit onze gemeenten. U leest over de bezinning op wat Gods Woord over de toekomst van het Joodse volk zegt, over het ontstaan van contacten in verschillende landen en over hoogtepunten als de benoeming van werkers in Israël en Oost-Europa.
Er is aandacht voor gemeenteopbouw en diaconale hulpverlening, waaronder de ondersteuning van gaarkeukens. Ook is het theologisch onderwijs vanuit het deputaatschap op de werkvelden beschreven.

Antisemitisme, als haat tegen het Joodse volk, van welke vorm en van welke aard dan ook, verdraagt zich op geen enkele wijze met de christelijke roeping en levenshouding, zo is in deze verklaring te lezen.

De beeldvorming die nu is ontstaan, namelijk dat de Gereformeerde Gemeenten er het zwijgen toe doen, is dus niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

Steun het werk onder het Joodse volk-3