Evangelie

Het verkondigen van het Evangelie onder het Joodse volk in Israël,  Hongarije en Oost-Europa

Lectuur

Het vertalen en verspreiden van Bijbels en gereformeerde lectuur onder het Joodse volk

Hulpverlening

Hulpverlening in samenwerking
met lokale
Messiasbelijdende gemeenten

Deputaatschap voor Israël

Het Deputaatschap voor Israël zet zich in voor het Joodse volk,
om hen te bereiken met het Evangelie en om hulp te bieden.
Op deze website leest u meer over onze drijfveren, werkzaamheden en geschiedenis.
We wensen u veel leesgenoegen en dat dit verbondenheid geeft met ons werk!
Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Eerstvolgende activiteit

Geen evenementen gevonden!
cover 75 jaar Israel

Op 14 mei 2023 is het 75 jaar geleden dat David Ben-Goerion de onafhankelijkheid van de staat Israël uitriep. In het kader hiervan heeft het Deputaatschap voor Israël dit boek uitgegeven.

In een viertal bijdragen wordt niet alleen uitvoerig ingegaan op de geschiedenis van de staat Israël, maar is er ook aandacht voor de betekenis daarvan, als het gaat om Evangelieverkondiging, Joodse orthodoxie en de toekomstverwachting. Een van de bijdragen bestaat uit een interview met opperrabbijn Jacobs.

€ 9,95

75 jaar Israel

In verband met de herdenking van het 75-jarig jubileum van de staat Israël, organiseert het Deputaatschap twee jubileumconcerten:
D.V. donderdag 11 mei in de Sint Joriskerk te Amersfoort
M.m.v.: Christelijk Ensemble Parlando & Reformatorische Zangvereniging Cantilene o.l.v. Leander van der Steen
Sprekers: ds. A. Schot en rabbijn L.B. van de Kamp
Aanvang 19.30 uur | vanaf 19.00 uur deuren open
Entree is € 5,oo per persoon, gezinskaart € 20,00 (bij de deur € 7,50 per persoon)

75 jaar Israel

D.V. donderdag 23 mei in de Grote Kerk van Tholen
M.m.v.: Tenira Sturm en jongerenkoor Loïs o.l.v. Peter Wildeman
Spreker: ds. C. van Ruitenburg
Aanvang 19.30 uur | vanaf 19.00 uur deuren open
Entree is € 5,oo per persoon, gezinskaart € 20,00 (bij de deur € 7,50 per persoon)

Antisemitisme, als haat tegen het Joodse volk, van welke vorm en van welke aard dan ook, verdraagt zich op geen enkele wijze met de christelijke roeping en levenshouding, zo is in deze verklaring te lezen.

De beeldvorming die nu is ontstaan, namelijk dat de Gereformeerde Gemeenten er het zwijgen toe doen, is dus niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

Steun het werk onder het Joodse volk-3