Actuele situatie

De huidige gebeurtenissen in Israël roepen veel vragen op. Een belangrijke vraag is ook: ‘Hoe verhoudt zich dit tot de Bijbelse beloften die nog om vervulling vragen?’ Het deputaatschap voor Israël richt zich vooral op Evangelieverkondiging en diaconaat. Evenzeer weten we ons geroepen om antisemitisme te bestrijden.

Het deputaatschap heeft altijd geprobeerd om zich te onthouden van uitspraken met een maatschappelijke duiding, omdat dit niet op zijn terrein ligt. Dat wil niet zeggen dat wij de actualiteit niet onder ogen zien.  We zien uit naar de vervulling van de Bijbelse beloften voor Israël. De Bijbel leert ons dat er met betrekking tot Gods Koninkrijk beloften liggen voor Israël. Deze beloften zijn in de eerste plaats geestelijk van aard. In dat licht zegt de apostel Paulus ook: “Het is niet al Israël dat Israël genaamd wordt” (Rom. 9:6). Zo willen we de beloften van het Oude Testament bezien in het licht dat het Nieuwe Testament daarover geeft.
Naast deze vervulling kunnen de profetische beloften ook een meervoudige vervulling hebben.

Dit laat zien dat dit onderwerp niet eenvoudig is. In het spreken over de beloften missen wij soms de noodzakelijke Bijbelse nuances met alle gevolgen van dien. Het deputaatschap werkt aan een evenwichtige handreiking over dit onderwerp.