Kinderkamp in Oekraïne

In de maand juli is er in Zhitomir (Oekraïne) weer een kinderkamp georganiseerd vanuit de gemeente Beit Emet. Dit jaar namen in totaal 26 kinderen hieraan deel, waarvan 6 kinderen voor de eerste keer.

Het thema van het kamp was: ‘Wie is jouw autoriteit?’

Bij de voorbereidingen zijn de volgende doelen gesteld:
– kinderen van ongelovige ouders kennis te laten maken met de Bijbel en hen te vertellen over de Heere Jezus
– bij de kinderen die de Bijbel wel kennen, de kennis meer te verdiepen
– om te leren wie echte vrienden zijn
– de oudere kinderen aan te moedigen om naar jongere kinderen of kinderen die de Bijbel niet kennen om te zien en te helpen.

De Bijbellessen zijn gehouden in 3 groepen, afgestemd op de leeftijd: 6-7 jaar, 9-11 jaar en 12-14 jaar. Tijdens de kampdagen is er veel met elkaar gezongen en zijn er ook allerlei creatieve activiteiten gedaan. Ook hebben de kinderen twee uitstapjes gemaakt: naar de grootste ijsfabriek in Europa ‘Rud’ in Zhitomir en naar de dierentuin in Kiev.

De kinderen waren erg enthousiast en hebben genoten van deze leerzame dagen met ontspannende activiteiten! Deze kampen konden door financiële steun uit Nederland georganiseerd worden. De kinderen komen uit gezinnen met een laag inkomen.

Het is ons gebed of de Heere het onderwijs wat gegeven is wil zegenen tot Zijn eer!