Hulp aan de allerarmsten in Oekraïne en Moldavië, juist nu! 

Net als Nederland zijn ook Oekraïne en Moldavië hard getroffen door de coronacrisis. Er zijn op het moment dat we dit schrijven, minder geregistreerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen dan in Nederland. Maar officiële cijfers in deze landen vertellen vaak niet het hele verhaal. 

Voor ons in Nederland zijn de beperkingen al moeilijk, laat staan voor behoeftige mensen in arme landen zoals Oekraïne en Moldavië. Nu de mensen niet meer naar de gaarkeukens mogen komen, zien de Joods Christelijke gemeenten het als haar christenplicht hen op andere manieren te helpen, zoals met voedselpakketten.  

Ds. Margulis in Zhytomir schrijft:  

“We dachten eerst dat we maaltijden in de gaarkeukens konden bereiden en die thuis bij de mensen konden afleveren. Maar de regering verbiedt ten strengste dat meer dan twee mensen in één kamer zijn. Daarom brengen we nu voedselpakketten. Niemand mag het huis uit zonder noodzaak. Dit geldt in het bijzonder voor oudere mensen (van 60 jaar en ouder). Alle arme mensen zitten vast in hun huizen, niet in staat om naar buiten te gaan of om zelfs maar een brood te kopen. 

De Heere heeft in ons hart de wens gelegd om de oude, zieke en behoeftige mensen niet in de steek te laten. We gaan door met ons werk in deze onzekere omstandigheden en willen hoop en bemoediging brengen bij degenen die wanhopig zijn.”