Jubileum

25 jaar Deputaatschap voor Israël

25-jarig jubileum Deputaatschap voor Israël

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Deputaatschap voor Israël is er een herdenkingsboek uitgegeven, met de titel Doe wel bij Sion’.

In dit boek is het ontstaan van het deputaatschap beschreven, maar ook de contacten die er opgebouwd zijn in het buitenland met onder andere als hoogtepunten de benoeming van de werkers.

Veel aandacht is er voor de projecten zoals het gaarkeukenwerk in Oekraïne en Moldavië en het diaconale werk in Israël. Evenals de gemeenteopbouw in Nazareth en het theologisch onderwijs wat gegeven wordt aan de ambtsdragers in Israël en Oekraïne. Het is een boek waarin we de trouw van de Heere teruglezen.

Een rijk geïllustreerd boek, 204 pagina’s € 9,95

De titel van het boek is ontleend aan Psalm 51 vers 20:
Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen,
bouw de muren van Jeruzalem op.

Klik op de afbeelding voor een kleine inblik in het boek:

Bekijk hier een korte introductievideo:

Steun het werk onder het Joodse volk-3