Terugkijken livestream

Uitgezonden op 22 maart 2023

De noodhulp voor Oekraïne loopt nu al een jaar. De betrokkenheid van onze achterban was enorm. In een korte livestream willen we graag een terugkoppeling geven over ‘Twaalf maanden noodhulp in Oekraïne’. In 20 minuten tijd vertellen we welke initiatieven er zoal zijn geweest en wat de stand van zaken is. Het is korte, doelgerichte webinar zodat het voor elke leeftijd interessant is.

Inhoud

– Johan de Jong en Jan Drost vertellen over de rol van hun deputaatschappen.
– Marlene Pors vertelt over de ontwikkelingen in de noodhulp.
– Arno Kortleven deelt zijn ervaringen over de hulptransporten naar Oekraïne.

Scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon.

Of maak uw gift over op:

NL52 INGB 0000 3074 47
t.n.v. Bijzondere Noden o.v.v. oorlog Oekraïne