De biddende bouwer

€5,95

Het tienstammenrijk is weggevoerd naar Assyrië. Een van de weggevoerden is
Nehémia, een schenker aan het hof van koning Arthahsasta. Hij is een
godvrezende en biddende Jood die van de koning de opdracht krijgt om de muren
van Jeruzalem te herbouwen. Daarbij ondervindt hij veel tegenstand van de
vijanden Sanballat en Tobía, maar de muren worden in korte tijd hersteld en
plechtig ingewijd. De profeet Ezra leest de wet des Heeren voor en het volk
besluit de sabbatten en de ceremoniële feesten in eer te herstellen. Zij bidden
tot God om vergeving voor hun zonden en om Gods gunst.
Als zijn werk klaar is, keert Nehémia terug naar Assyrië om zijn taak als
schenker weer op zich te nemen. Niet lang daarna moet hij opnieuw naar
Jeruzalem, omdat het volk zich vermengt met de Moabieten en de Ammonieten. Dan
verdrijft hij ook de goddeloze Tobía die inmiddels in het voorhof van de tempel
woont.
Uit deze niet zo bekende geschiedenis blijkt duidelijk dat de Heere altijd aan
Zijn kinderen denkt en dat het in de moeilijkste omstandigheden waar blijft:
“De Heere bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen” (Ps. 147:2).
Met gespreksvragen!

Overige informatie:
Auteur: C van Rijswijk
Formaat: 128 pagina’s
Uitgever: Gebr. Koster
Publicatie jaar: 2016