De insluiper

De zegen des Heeren maakt rijk

€14,95

Vanwege geldnood wordt Ewald Gerlof door zijn pleegvader Victor Stiels
gedwongen de pastorie binnen te sluipen, om daar te kunnen inbreken. Het gebed
van een kleine jongen voor zijn bed, doet hem gelukkig van dit voornemen afzien
en Ewald trekt zich terug. Ewald besluit daarna niet langer met Victor op stap
te gaan. Victor is een dronkaard en hij is bang om weer met hem in
moeilijkheden terecht te komen. Liever wil Ewald zijn kost eerlijk verdienen en
hij slaagt erin om in dienst te komen bij Nathan Brenzig, een rijke Joodse
handelaar. Zijn houding als christen valt erg op en de zaken van de Jood
floreren. Wanneer Ewald oude boeken bij de pastorie bezorgt, vertelt hij hoe
het gebed van hun zoon hem tot inkeer heeft gebracht. Met het predikantsgezin
wordt een hechte vriendschapsband gelegd. De Joodse zakenman heeft op zijn
sterfbed nog een bijzondere boodschap voor hem, zodat hij als compagnon
mede-eigenaar van een bloeiend bedrijf wordt.

Overige informatie:
Auteur: W. Schippers
Formaat: 150 pagina’s
Uitgever: De Ramshoorn
Publicatie jaar: 2014