ISRAËLS VERWACHTING

Bijbels dagboek

19,95

Isaac Da Costa (1798-1860) was een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof. Hij behoorde tot het Reveil, een beweging uit de 19e eeuw die de samenleving wilde terugbrengen tot gehoorzaamheid aan de Bijbel.
Voor zijn vrienden hield hij Bijbellezingen. Uit deze verzamelde overdenkingen is dit dagboek door uitgeverij
De Banier samengesteld. Da Costa heeft een originele Bijbeluitleg waarbij de kennis die hij in zijn Joodse jeugd heeft opgedaan herkenbaar is. Maar centraal staat steeds de boodschap dat in Christus alleen behoudenis is.

Al geruime tijd leefde zowel bij het Deputaatschap voor Israël als bij het Steunfonds Israël Isaac da Costa de wens om een boek uit te brengen rond de bekende Joodse christen Isaac da Costa. In samenwerking met Uitgeverij De Banier ligt er nu dit mooie dagboek waarin het rijke en Bijbelse gedachtegoed van deze begaafde man naar voren komt.

In de kerkgeschiedenis van de afgelopen twee millennia zijn er altijd Joden geweest die kennis hadden van het heil in Christus. In de 19e eeuw kwamen opmerkelijk velen van hen tot bekering. Niet alleen in landen als Hongarije en Engeland, maar ook in Nederland. Isaac da Costa was een van hen en door zijn vele geschriften en gedichten spreekt hij nog. In de korte biografie die voorin het dagboek is opgenomen, kunt u meer lezen over deze boeiende man die in zijn tijd opstond tegen de geest van de eeuw en die de boodschap van de ene Naam Die onder de hemel gegeven is met kracht uitdroeg.

Da Costa had op Bijbelse gronden hoop voor de bekering van het volk van de Joden. Niet alleen van enkelingen, maar – zoals Romeinen 11 vers 26 erover spreekt – van gans Israël. Het is vanuit diezelfde hoop en verwachting dat de genoemde organisaties hun werk onder het Joodse volk mogen doen.

We hopen dat het gebruik van dit dagboek de liefde voor het volk van Israël mag aanwakkeren, maar ook tot persoonlijke zegen mag zijn.

Overige informatie:
Auteur: Isaac da Costa
Formaat: 380 pagina’s
Uitgever: De Banier
Publicatie jaar: 2018
ISBN: 9 789087 181079