LIEDBUNDEL + CD HODU L’ADONAI!

Hebreeuwse liedbundel met CD

14,95

Op de Israëlvrouwenochtend in 2018 is een Hebreeuwse liedbundel met een bijbehorende (instructie)CD gepresenteerd. In deze bundel zijn 25 Hebreeuwse liederen opgenomen. Deze is geschikt voor het gebruik op scholen en in verenigingsverband, voor diverse leeftijdscategorieën. Ook koren kunnen er hun repertoire mee verrijken.

Er is een driedeling gemaakt in moeilijkheidsgraad: eenvoudig, gemiddeld, moeilijk. Sommige liederen zijn meerstemming. Van elk lied is een zingbare Nederlandse vertaling toegevoegd. De inhoudsopgave is als volgt:

Eenvoudig
Hodu l’Adonai ki Tov Gol al Adonai
Adon haKavod L’ma’an Tziyon
Chakreni El Shalom Rav
Chasdei Adonai UFri ha’Ruach
Chesed Lachem v’Shalom
Gemiddeld
Adonai Li, Lo Ira Kadosh
Baruch HaBa K’Ayal Ta’arog
Bitchu ba’ Adonai Seh ha’Elohim
Eleicha Adonai Shemesh uMagen
Hineh k’Einei Avadim Sh’ma T’filati
Ir Oz-Lanu
Moeilijk
Choneh Malach Adonai Tov l’Hodot la’Adonai
Kumah Adonai Yasisu v’Yism’chu
Or Zarua la Tzadik

Overige informatie:
Auteur: Diversen
Formaat: 92 pagina’s
Uitgever: Deputaatschap voor Israël
Publicatie jaar: 2018