ONZE SCHULD AAN ISRAËL

Romeinen 1:16 ‘Eerst de Jood…’

2,00

Deze preek is door M’Cheyne gehouden op 17 november 1839 na zijn terugkomst van de zending tot de Joden. Met een voorwoord van ds. Th. van Stuyvenberg.

De centrale boodschap in de preek is dat wij geroepen zijn het Joodse volk in de eerste plaats het Evangelie te verkondigen.
1. Omdat het oordeel van hen zal beginnen;
2. Wij zijn navolgers Gods als wij in de eerste plaats Israëls belangen ter harte nemen;
3. Omdat ons een bijzondere deur tot de joden geopend is.
4. Omdat hun aanneming voor de wereld zal zijn het leven uit de doden;
5. Omdat er een groot loon aan verbonden is.

De originele preek bevindt zich in Robert Murray M’Cheyne, Memoir and Remains, door Andrew A. Bonar (eerste editie 1844, uitgebreide editie 1892, reprint 1966), The Banner of Truth Trust, London.

In het Nederlands is deze preek verschenen in de uitgave Het leven en de nagelatene geschriften van Robert Murray M’Cheyne (eerste druk 1856, reprint bij Het Anker, Zwijndrecht, 1986). Voor deze uitgave zijn de spelling en de interpunctie aangepast.

Overige informatie:
Auteur: R.M. M’Cheyne
Formaat: 16 pagina’s
Uitgever: Lectori Salutem
Publicatie jaar: 2016 (6e druk)
ISBN: 978-90-73764-81-4