Actie basisschool De Akker te Lisse

Basisschool De Akker in Lisse heeft dit voorjaar actie gevoerd voor de Messiasbelijdende Makor HaTikva school in Jeruzalem. Voorlichters Jobse en Karens kwamen alle groepen voorlichting over Israël geven. De kinderen van de school hielden een sponsorloop. Daarnaast hebben zij volop Israëlproducten verkocht. De totale opbrengst van deze actie was € 15872,90.

Impressie voorlichter Jobse:
„Juf Ariëtte Nieuwenhuis lichtte ons vooraf uitstekend in. Ik nam de onderbouwgroepen voor m’n rekening, omdat voorlichter Karens de bovenbouw van informatie voorzag. De leskoffer met Joodse attributen was het uitgangspunt voor de verschillende presentaties. Dat werkt altijd prachtig. De belangstelling van de kinderen van De Akker was boven verwachting groot. Zelfs kleuters zijn zo betrokken! Daar word je soms stil van… Directeur G. Romijn kwam een vertelling bijwonen; het doet altijd weldadig aan als de directie van de school belangstelling toont en hartelijk meeleeft.”

Impressie voorlichter Karens:
„Het is elke keer weer een genoegen om te vertellen over het werk in Israël en de gemeente Nechama te Nazareth. Hoe vaker je het land bezoekt, hoe meer het gaat trekken. En … hoe meer spreekstof je hebt voor de PowerPoint. Geen wonder dat we elke keer weer schrokken als de bel voor een volgende bovenbouwklas ging. Er was nog zoveel te vertellen! Over het landschap, de opgravingen, het Bijbelse Chorazin, de catacomben van Beth-Shearim, maar vooral over het ontstaan en de groei van de gemeente van ds. M.L. Dekker. Waar kerken ze, wie zijn de kerkenraadsleden, hoe gaat het eraan toe tijdens de dienst, welke houding neemt de Israëlische regering aan ten opzichte van een Messiasbelijdende gemeente? Etc.… Het was een genoegen om een dag in Lisse te zijn. En, aan een geïnteresseerde belangstellende luisterhouding ontbrak het de pupillen niet. Ze stelden goede vragen.”