Een bericht van ds. Margulis over de hulp die gegeven wordt.

Beste vrienden,

Opnieuw dank ik u voor uw steun. Wij voelen uw gebeden voor Oekraïne en ons!

Mensen over de hele wereld, en ook in Oekraïne, zijn sterk verenigd en werken voor elkaar. Op deze foto’s ziet u vrijwilligers van onze stichting, onze gemeente en andere kerken die hulp geven aan vluchtelingen, arme, hongerige mensen, en allen die lijden onder de oorlog.

We zijn dankbaar dat de Heere ons tot deze tijd bewaard heeft en we geloven dat Hij alles in Zijn hand heeft, ook in deze situatie.

Moge God u en uw gezinnen zegenen!

Met vriendelijke groeten,
Ds. Arkadiy Margulis en het team van “House of Bread”