Wie is voorlichter J.A.(Jos) Jobse? Zijn jeugd heeft hij op de Veluwe doorgebracht, waar hij nu weer woont. Op 16 jarige leeftijd verhuisde hij naar Dordrecht. Op de pedagogische academie (PA) ‘De Driestar’ in Gouda heeft hij zijn onderwijzersbevoegdheid behaald.

Het onderwerp Israël en de Joden kwam toen nog weinig ter sprake. Wel hoorde hij in zijn jonge jaren, als hij in Middelburg logeerde bij zijn opa Jobse, ds. G.A. Zijderveld zijn liefde voor Israël en de Joden regelmatig benoemen in zijn levendige preken. Ds. R. Boogaard en later ook ds. C.J. Meeuse vroegen er steeds aandacht voor. Naast de zending moest ook onder de Joden het Evangelie worden gebracht.

In Leerdam werd ik in 1972 onderwijzer op de Johannes Calvijnschool. Daar leerde ik ook mijn vrouw kennen, waar ik in 1976 mee in het huwelijk trad. In januari 1980 verhuisden wij naar Elspeet, waar een onderwijzer werd gevraagd op de Eben-Haëzerschool. Later werd ik hier tot directeur benoemd.

Daarna is mijn grote belangstelling voor Israël en de Joden meer levend geworden. Als voorlichter moet je Joodse plaatsen bezoeken en lectuur over de Joden lezen. Met name de bekering van de Joden in de eindtijd heeft nu mijn belangstelling en aandacht. Een prediker als Robert Murray McCheyne heeft bijzondere dingen over hun aanstaande bekering verteld en geschreven. Zo krijgt de zending onder Israël steeds meer plaats in je hart en gedachten. Dat de bekering van de Joden ons tot jaloersheid zou mogen verwekken. Die belofte ligt er immers ook…

Jos Jobse, voorlichter