Israël

volk tussen liefde en haat

€11,95

In 2023 bestaat de staat Israël 75 jaar. Dat is een wonder, gezien alle vijandschap en de oorlogen die gevoerd zijn. Ook staat het Joodse volk in Israël en daarbuiten voortdurend in de belangstelling. Bij dit jubileum dringt de vraag zich op hoe wij als christenen het Joodse volk zien. De Bijbel noemt hen ‘beminden om der vaderen wil’. Door God bemind, geliefd. Dat moeten ook wij het volk liefhebben.

In dit boek zoekt de auteur een antwoord op de vraag hoe onze liefde tot het Joodse volk gefundeerd is in het Woord van God. Daarover is in de geschiedenis verschillend gedacht. Ook dat aspect komt aan de orde. Aan de vraag hoe de liefde tot het Joodse volk in de praktijk van elke dag gestalte krijgt, wordt niet voorbijgegaan. Dat maakt het boek actueel.

Overige informatie:
Auteur: W. Silfhout
Formaat: 96 pagina’s
Uitgever: De Banier
Publicatie jaar: 2023
ISBN: 978-94-02908-73-2