Ebenezer Home treft voorbereidingen

David Philips, directeur van het Messiasbelijdende verzorgingshuis Ebenezer Home, meldt ons dat het team extreem druk is geweest.  De afgelopen weken zijn voorbereidingen getroffen op een oorlog die al langer duurt dan de eerdere oorlogen. Ebenezer Home bevindt zich in het noorden waar de oorlogsdreiging toeneemt. Om op de komende periode voorbereid te zijn, zijn er extra voorraden ingeslagen van voedsel en medicijnen. Davids Philips geeft ook aan dat ze spullen aan hebben geschaft waarvan ze bidden dat deze nooit gebruikt hoeven te worden.
Dit zijn artikelen als noodvoeding en -medicijnen en drinkwatervoorziening als er langere tijd in de schuilkelder doorgebracht moet worden. Brandstof voor de noodaggregaten. Maar ook automatische brandbluskogels, luchtcompressor en toiletartikelen. Ook zijn er voorzieningen getroffen tegen cyberaanvallen op het elektriciteitsnet.

Ebenezer Home heeft financiële middelen ontvangen vanuit het noodfonds om deze maatregelen te kunnen nemen. In Ebenhezer Home wonen 40 mensen

Er worden overal voorbereidingen getroffen omdat men verwacht dat deze oorlog langere tijd gaat duren. Het is ook een  oorlog die totaal onverwacht begon.
Zo schreef Yoel Russu, de directeur van de Makor HaTikvah school in Jeruzalem, dat hij vrijdags nog bezig was op school en een dag later opgeroepen werd als reservist. Ineens moesten allerlei dingen geregeld worden. Yoel gaf aan dat hij een dag verlof  had gekregen uit het leger en op die dag de school heeft bezocht en met de leerlingen een luchtalarmoefening heeft gehouden.

Hij heeft veel wensen en brieven van leerlingen en het personeel ontvangen, ook voor de soldaten die al in het leger zijn. Nadrukkelijk vraagt hij om gebed.