HET VOLK ISRAËL LEEFT!

Am Yisrael Chai!

19,95

Op onze thema-avond op 29 mei 2015 is deze nieuwe uitgave gepresenteerd. Het betreft de vertaling van het lezenswaardige boek: Jewish Themes in the New Testament.

Wat voor relatie heeft God in onze tijd met het Joodse volk? Wat heeft Hij nog met hen voor, en welke opdracht hebben de gelovigen ten opzichte van hen? In dit boek gaat de auteur in op zulke vragen, door te onderzoeken wat het Nieuwe Testament over het volk Israël zegt. Daaruit blijkt duidelijk dat God onverminderd trouw is aan Zijn beloften. Hij zal een volheid zalig maken, en wel op zo’n manier dat iedereen vol verwondering moet uitroepen: ‘Hoe onnaspeurlijk zijn Zijn wegen!’ Dit boek is niet geschreven vanuit een ivoren toren, maar door iemand die jarenlang intensief contact heeft gehad met het Joodse volk. Paul Morris is actief voor Christian Witness to Israel. Langer dan dertig jaar heeft hij in veel landen getuigenis gegeven onder het volk van het verbond.

Overige informatie:
Auteur: P. Morris
Formaat: 336 pagina’s
Uitgever: Ripe Publishing
Publicatie jaar: 2014
ISBN: 978-94-91000-62-1