TROUW AAN ISRAËL

9,50

In dit boek gaat het over actuele en theologische vragen betreffende de bijbelse positie van Israël en het Joodse volk. Aan de orde komen vragen als: Is Israël nog steeds Gods (uitverkoren) volk? Geldt de landbelofte nog steeds? Hebben de ceremoniën nog betekenis? Verder gaat een van de schrijvers in op de betekenis van ‘geheel Israël’ in Paulus’ brief aan de Romeinen. Niet alleen de historie van ‘Jodenzending’ komt ter sprake, maar ook het dilemma van dialoog en evangelieverkondiging. Dit boek getuigt van liefde voor het Joodse volk. Maar tevens staat centraal dat alleen in de erkenning van Jezus van Nazareth als de gekomen Messias definitief heil te vinden valt.

Overige informatie:
Auteur: ds. C.J. Meeuse, G. Roos en ds. C. Sonnevelt (red.)
Formaat: 239 pagina’s
Uitgever: Den Hertog
Publicatie jaar: 2004 (2e druk 2006)
ISBN: 978-90-33118-19-7