KLEURBOEK DEEL 3

Kleurplaten bij Bijbelse geschiedenissen: de HEERE redt!

4,95

In dit kleurboek staan 12 kleurplaten. Onder elke kleurplaat staat de vindplaats van de geschiedenis uit de Bijbel.

De volgende geschiedenissen staan in het kleurboek:

 • Genesis 22 – Abraham en Izak
 • Numeri 21 – de koperen slang
 • 2 Koningen 4: 1-7 – het dienstmeisje van Naäman
 • 2 Koningen 5 – het wonder van de vaten met olie
 • Ruth 2 – Ruth op de akker van Boaz
 • Lukas 2 – Simeon en Anna
 • Johannes 6 – de wonderbare spijziging
 • Lukas 15 – de Goede Herder
 • Lukas 15 – de verloren zoon
 • Matthéüs 21: 1-3 – ontbindt ze en brengt ze tot Mij
 • Johannes 20 – Jezus is opgestaan
 • 2 Timotheüs 1 – Timotheüs met moeder Eunice en oma Loïs

Overige informatie:

Auteur: Onderwijscommissie
Formaat: 24 pagina’s (12 kleurplaten)
Uitgever: Deputaatschap voor Israël
Publicatie jaar: December 2022