Van ds. David Zadok ontvingen we onderstaand bericht over de hulp die geboden wordt via zijn gemeente. De gemeente ontvangt geld uit het noodfonds om deze hulp te kunnen bieden.

Beste vrienden van Israël,

Ik ben dankbaar dat jullie in deze moeilijke tijd in ons land en onze geschiedenis, achter ons staan in onze oorlog en strijd tegen het kwaad.
Israël is niet meer hetzelfde als voor 7 oktober en het feit dat op één dag zoveel van onze mensen op barbaarse wijze werden vermoord en kinderen, ouderen en gezinnen werden gegijzeld, zijn gebeurtenissen die niet uit ons geheugen zullen worden gewist.
Het feit dat er naast onze reguliere militairen nog eens 350.000 mannen en vrouwen zijn opgeroepen, heeft een ongekende uitdaging en behoefte gecreëerd. Sinds de eerste week van de oorlog heeft onze kerk, Grace and Truth, een noodfonds opgezet om de grote kloof die is ontstaan te helpen dichten.

Tot nu toe hebben we zo’n 450 gezinnen aan levensmiddelen geholpen, allemaal mensen die we nog niet kenden. Een ander deel van onze hulp bestond uit de aanschaf van basisproducten voor de verschillende mensen die uit hun huizen in het zuiden en noorden zijn geëvacueerd. Er zijn ongeveer 125.000 mensen geëvacueerd door de regering en nog eens 50.000 mensen hebben hun huis vrijwillig verlaten omdat ze kleine kinderen hebben en geen toegang tot schuilkelders. We hebben veel van deze gezinnen geholpen met geld, maaltijden en speelgoed voor hun kinderen. De meeste evacués kunnen op dit moment niet werken omdat de kinderen niet naar school gaan en de ouders voor hen moeten zorgen. In onze kerk zijn zes gezinnen geëvacueerd en 36 mensen opgeroepen voor het leger. En we zijn een relatief kleine gemeente – u zult begrijpen met welke uitdagingen een kerk als wij en veel andere kerken worden geconfronteerd.

Wij geloven dat dit de tijd is om de liefde van Christus en de kracht van het Evangelie aan onze mensen te laten zien en we zijn dankbaar voor uw steun aan ons.

Hartelijk dank,
Ds. David Zadok

10 november 2023