Een inkijkje in de gaarkeuken in Moldavië.

Op dinsdag, donderdag en soms ook op zaterdag worden er maaltijden aangeboden vanuit de gaarkeuken in Chisinau, Moldavië.  Ongeveer 30 -voornamelijk Joodse- mensen bezoeken deze gaarkeuken, wat betekend dat er zo’n 210 maaltijden per maand geserveerd worden.  Daarnaast gaat bij de maaltijd ook Gods Woord open.

Sergei Majewski, één van de leidinggevenden van de gemeente “Bridge of Life” deelt met ons enkele verhalen waaruit blijkt hoe belangrijk dit werk is. Sergei geeft aan dat veel mensen naar de gaarkeuken komen om een maaltijd te ontvangen, maar ook het Evangelie te horen.

Hij schrijft: “Voor veel van onze mensen is deze dienst heel belangrijk geworden en een sterke hulp in hun lichamelijke en geestelijke conditie.”

Er zijn mensen die geen gebruik maken van de maaltijd, maar komen alleen om met elkaar te bidden.

Edik is een man van 62 jaar oud, ongehuwd en kortgeleden is zijn moeder overleden. Het verlies van zijn moeder valt hem heel erg zwaar omdat hij erg close met haar was. Hij ging nergens meer heen en werd erg depressief. Vanuit de gemeente bleven we hem uitnodigen om te komen. Aarzelend kwam hij en is nu God erkentelijk voor de liefde en zorg die hij mag ervaren.

Een vrouw met een verlamde zoon van 36 jaar oud, komt ook regelmatig naar dit project.Zij heeft het lichamelijk en geestelijk erg zwaar. Maar via de gemeente proberen we haar te helpen. De vrouw vroeg of ze haar maaltijd mee naar huis mocht nemen, zodat ze deze kon delen met haar zoon. Zo is de gemeente met het gaarkeukenwerk tot grote steun voor deze mensen. Zij en de gemeenschap bedanken iedereen hartelijk die dit werk mogelijk maken. Sergei schrijft: “We bidden altijd voor jullie en voor jullie gezinnen.”

Het werk via de gaarkeuken is de praktische kant van het christelijk geloof. Het is Gods gebod om voor elkaar te zorgen. Elke bijeenkomst in de gaarkeuken wordt het Evangelie verkondigd. Er wordt aandachtig geluisterd, ook door mensen die geen gebruik maken van de maaltijd. Regelmatig komen er nieuwe mensen. Heel veel dank voor jullie zorg en liefde aan de Joodse gemeenschap in Moldavië.