Samenwerking vervolgde kerk in Midden-Oosten

Woerden, 12 februari 2021

De deputaatschappen voor Bijzondere Noden, Israël en Zending Gereformeerde Gemeenten gaan samenwerken in het Midden-Oosten. Hun doel daarbij is het ondersteunen van de vervolgde kerk en het bereiken van onbereikten met het Evangelie.

Eerder heeft de Generale Synode het werk voor de vervolgde kerk ondergebracht bij Bijzondere Noden. In het Midden-Oosten wordt bij diverse projecten al samengewerkt tussen het deputaatschap Bijzondere Noden en het deputaatschap voor Israël. Nu wordt deze samenwerking uitgebreid met het deputaatschap Zending dat zich oriënteert op een nieuwe werkregio. ZGG zal in het kader van deze samenwerking werkers uitzenden. De samenwerking wordt in Nederland vorm gegeven binnen een overleg waar de drie deputaatschappen aan deelnemen. Vanuit dat verband worden de werkzaamheden ondersteund. De deputaatschappen hopen dat deze samenwerking een uitbouw van het werk in het Midden-Oosten bevordert.