Onderwijs in Moldavië 

Naast alle tijdelijke nood in Moldavië is er een grote geestelijke nood ook onder de Joodse minderheid. Al meer dan twintig jaar ziet het deputaatschap het als zijn roeping om ook hier onder de beminden om der vaderen wil te laten horen dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias is. De Heere gaf opening om met twee Messiasbelijdende gemeenten in de hoofdstad Chisinau, kortere of langere tijd geleden, contacten op te bouwen 

Een van die groepen is de kleine gemeente Shalom
Van de gemeenteleden is 90 procent Joods. In de voorbije jaren zijn door verschillende predikanten uit ons deputaatschap kernzaken behandeld uit de gereformeerde geloofsleer.  Af en toe mag opgemerkt worden dat de boodschap raakt als er aantekeningen worden gemaakt of als er wezenlijke vragen komen die duidelijk maken dat de boodschap begrepen is en dat er behoefte is aan onderwijs.  

Het is belangrijk dat het e-learningtraject, zoals dat al jaren in de Oekraïne wordt verzorgd, ook in Moldavië te mogen opbouwen om de voorgangers een fundament te geven in hun voorgaan. Dat was al nodig in Paulus’ dagen!  

Helpt u mee dit onderwijs te geven door uw financiële bijdrage? Dit project wordt geheel gefinancierd door het deputaatschap.