De moeilijke tijden van de oorlog

Van de organisatie “House of Bread” ontvingen we het volgende bericht:

Begin april werd het Narodychi district van de Zhytomir regio bevrijd van de Russische bezetters. “House of Bread” heeft voedsel en voedselpakketten verstrekt aan de mensen die in de bezette gebieden zijn achtergebleven. Dit is heel erg belangrijk voor hen. Voor veel mensen is dit de redding van de honger.

In deze moeilijke tijden van de oorlog hebben onze afdelingen speciale aandacht nodig. Waar mogelijk kunnen de mensen in de gaarkeukens komen eten. Waar die mogelijkheid er niet is, kunnen maaltijden worden afgehaald. Bij de mensen die wegens lichamelijke gebreken niet in staat zijn hun huis te verlaten, worden de maaltijden aan huis bezorgd.

In die steden waar de gaarkeukens helemaal niet open kunnen, maken wij voedselpakketten die de meest noodzakelijke producten bevatten, zodat de mensen thuis kunnen koken.

Honderden dankbetuigingen aan onze sponsors van de mensen die voedselhulp ontvangen!